Duyurular

Ziyaretçilerimiz

TRANSİT İŞLEMLERİ

Dış ticaretin bel kemiği olan transit ticaret bizim de hizmet kollarımız arasında sıklıkla üzerinde durduğumuz önemli bir alanımızdır.

Transit ticaret; alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (aleyhte de olabilir) gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder.

Transit ticaretin işleyişinin başlangıcı Türk Gümrük Bölgesi’ne giren mallar için “Transit Beyannamesi” düzenlemektir.

Gümrükleme literatüründe aktarma evrakı olarak da adlandırılan transit beyannamesi tıpkı  tır karnesinde olduğu gibi taşıma senedi yerine geçmektedir.

Ülkemiz sınırları içinde gerçekleşen taşıma işlemlerinin sevkinde kullanılmaktadır.

Transit işlemleri kapsamında verdiğimiz hizmetler şunlardır,

  • Transit beyannamesinin düzenlenmesi ve takibi,
  • Tır karnesi düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin yapılması,
  • Transit aktarma işlemleri,